BIOBRANDSTOF

JP Generators wil graag een bijdrage leveren aan de reductie van milieuvervuiling door generatorsets aan te passen aan het gebruik van milieuvriendelijke biobrandstof.
Wij zijn niet bang om nieuwe brandstoffen te testen en staan open voor uw wensen.

TWEEDE VARIANT BRANDSTOF

Indien u op zoek bent naar een milieuvriendelijke oplossing voor uw (nood)stroomtoepassing, is biobrandstof een goed alternatief. Een populaire milieuvriendelijke brandstof is de tweede variant biobrandstof, waarin 100% frituurvet is verwerkt.

In onderstaand schema is te zien dat de uitstoot van CO2 bij biobrandstof ruim 2,5 maal minder is dan bij gewone diesel.

• CO2 wordt zowel koolstofdioxide als kooldioxide genoemd. CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen, mede verantwoordelijk voor de opwarming van het klimaat.
• NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden zoals NO en NO2. NOx draagt bij aan de verzuring van het milieu en luchtvervuiling. In binnensteden en langs wegen worden de gezondheidsnormen voor NOx overschreden.
• PM10 is fijnstof. Onder de naam fijnstof vallen deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Roet is een type fijnstof. Fijnstof is bij inademing schadelijk voor de gezondheid. Vooral bij kinderen en mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten, leidt blootstelling aan fijnstof tot vermindering van de longfunctionaliteit.

CONTACT

Als u geïnteresseerd bent in een aanpassing van uw generatorset aan het gebruik van biobrandstof, vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op telefoonnummer +31 (6) 14 85 65 64